ORG.COMMITEE

PATRON

 • Dr. Raju C Shah
 • Dr Baldev Prajapati

ORGANIZING CHAIRPERSON

 • Dr Abhay K Shah

ORGANIZING SECRETARIES

 • Dr Chetan Trivedi
 • Dr J K Gosai

ORGANIZING CO CHAIRPERSON

 • Dr Rakesh Sharma

CONVENER

 • Dr Nishchal Bhatt

JOINT ORGANIZING SECRETARIES

 • Dr Manish Mehta
 • Dr Bharat Prajapati
 • Dr Kiran Shah

TREASURER

 • Dr Dipesh Pujara

JOINT ORGANIZING TREASURER

 • Dr Sunil Patel

ADVISORY COMMITTEE

 • Dr Pratima Shah
 • Dr Rajalben Prajapati
 • Dr Bela Shah
 • Dr Snehal Patel
 • Dr Khyati Kakkad
 • Dr Nehal Patel

RECEPTION COMMITTEE

 • Dr Mahendra P Shah
 • Dr Ashish Mehta
 • Dr. Jolly Vaishnav
 • Dr Archana Shah
 • Dr Bhavesh Patel
 • Dr Gargi Pathak
 • Dr Neelam Raval

SCIENTIFIC COMMITTEE

 • Dr Abhay K Shah
 • Dr Chetan Trivedi

WORKSHOP COMMITTEE

 • Dr Rakesh Sharma
 • Dr Parag Dagli
 • Dr Amit Chitalya
 • Dr Kiran Shah
 • Dr Unmesh Upadhyay
 • Dr Manish Shah

FINANCE COMMITTEE

 • Dr Mahendra P Shah
 • Dr Ashish Mehta
 • Dr Hiren Shah
 • Dr Umesh Buch
 • Dr Virendra Shah
 • Dr Harshuti Shah
 • Dr Minol Amin
 • Dr Dharmesh Vora

VENUE COMMITTEE

 • Dr Sujal Dave
 • Dr Kruti Pujara
 • Dr Angelica Mehta
 • Dr Charul Purani
 • Dr Snehal H Patel
 • Dr Shruti Desai

ENTERTAINMENT COMMITTEE

 • Dr Maulik Bakshi
 • Dr Sucheta Munshi
 • Dr Parthiv Shah
 • Dr Hiral Naik
 • Dr Nitish Vora
 • Dr Chiragi Shah

SOUVENIR COMMITTEE

 • Dr Hetal Vora
 • Dr Bharat Prajapati
 • Dr Kruti Pujara
 • Dr Anuya Chauhan

FOOD COMMITTEE

 • Dr Devang Parikh
 • Dr Nirav Benani
 • Dr Mitesh Kakkad
 • Dr Khanjan Shah

TRAVEL & ACCOMODATION COMMITTEE

 • Dr Anshuman Varshney
 • Dr Vishal Kachhy
 • Dr Sanjay M Shah
 • Dr Hemal Shah

REGISTRATION COMMITTEE

 • Dr Rakesh Shah
 • Dr Jitesh Raval
 • Dr Sunil Patel
 • Dr Ekta Dalal

TRADE & EXHIBITION COMMITTEE

 • Dr Anil R Shah
 • Dr Vaibhav Patel
 • Dr Jignesh Mody
 • Dr Hitesh Parmar
 • Dr Dhara Gosai

AUDIO VISUAL COMMITTEE

 • Dr Siddharth Shah
 • Dr Bharat Prajapati
 • Dr Rajiv Doshi
 • Dr Sunil Patel
 • Dr Vishal Gohil
 • Dr Dipti S Shah

MEDIA & PR COMMITTEE

 • Dr Nishchal Bhatt
 • Dr J K Gosai

CENTRAL IAP OFFICE BEARERS

PRESIDENT

 • Dr. Santosh Sohan

PRESIDENT ELECT

 • Dr. Digant Shastri

HON. SECRETARY GENERAL

 • Dr. Remeshkumar

TREASURER

 • Dr. Upendra Kinjuvadekar

IAP ID CHAPTER OFFICE BEARERS

CHAIRPERSON

 • Dr. Shyam Kukreja

CHAIRPERSON ELECT

 • Dr. D. Narayanappa

SECRETARY

 • Dr. Sanjay Ghorpade

TRESURER

 • Dr. Kheya Uttam Ghosh

AOP GUJARAT OFFICE BEARERS

PRESIDENT

 • Dr. Nishchal Bhatt

PRESIDENT ELECT

 • Dr. Bankim Parikh

SECRETARY

 • Dr. Kiran Shah

TREASURER

 • Dr. Bharat Prajapati

AOP AHMEDABAD OFFICE BEARERS

PRESIDENT

 • Dr. Manish Mehta

SECRETARY

 • Dr. Dipesh Pujara

TREASURER

 • Dr. Sunil Patel